Logo Mach1

Proces Consultant

New search
See all Jobs

Share
this page

facebook share iconfacebook share iconfacebook share iconfacebook share icon

Description

Proces Consultant 

Locatie: Amstelveen 

De afdeling informatievoorziening van het bedrijf is haar informatiehuishouding aan het professionaliseren. Optimalisering, digitalisering en automatisering zijn belangrijke topics. De vervanging van het zaaksysteem is een groot en belangrijk traject hierbij. De voorbereiding en uitvoering van deze transitie wordt door de projecten adequate informatiehuishouding’en ‘vervanging zaaksysteem’ voorbereid en uitgevoerd. Ter versterking van deze projecten is er behoefte aan een senior proces consultant. Het takenpakket bevat onder meer: 

 • Analyse van businesswensen, informatievraagstukken en bedrijfsprocessen.
 • Verbeteren en beschrijven van processen.
 • Begeleiden van het ontwikkeltraject.
 • Ondersteunen van vak-afdelingen.
 • Creëren van draagvlak voor het nieuwe proces in de backoffice en bij de uitvoerders.

De opdracht loopt tot 31 december 2024, er is een mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken.

Kandidaatomschrijving

De ideale kandidaat is een ervaren senior proces consultant met ruime ervaring op het gebied van digitalisering in een bestuurlijke omgeving met een grote ICT component.

 • Je hebt een afgeronde WO-opleiding.
 • Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring als procesconsultant met inrichten en verbeteren van processen.
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je hebt ervaring met het zaaksysteem RX.Enterprise en andere IT gemeente applicaties zoals RX.Mission.
 • Je hebt ervaring met de procestool Engage.
 • Je hebt onder tijdsdruk goed presteren.
 • Je hebt ervaring met agile werken.
 • Je hebt een “can do” mentaliteit waarbij je kijkt naar pragmatische oplossingen.
 • Je kunt hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden.

Competenties
Als senior proces consultant beschik je over de volgende competenties:

 • Klantgericht
 • Analytisch vermogen
 • Communicatief vaardig
 • Omgevingsbewust
 • Proactief
 • Resultaatgericht
 • Overtuigingskracht
 • Verbinder / teamspeler

Bovenstaande competenties worden tijdens het gesprek beoordeeld door Het bedrijf.


Referentie
Het checken van referenties kan onderdeel zijn van de procedure. Bij de gevraagde werkervaring, onder het onderdeel ‘eisen’, is het opgeven van een referentie vereist. Onder een referentie wordt het volgende verstaan: de naam en contactgegevens van een teamleider/leidinggevende van een recente opdrachtgever, die relevant is voor de uitgevraagde opdracht, zoals opgesteld door Het Bedrijf

VOG
Iedereen die bij de ons bedijf komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Het brdijf geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. Het bedrijf stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de nieuwe aanvraag voor een VOG af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd bij het bedrijf.

 

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

CPV code

72000000-5 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Eisen

WO Opleiding

Op CV aantoonbaar een afgeronde WO-opleiding.
 

Werkervaring procesinrichting

Op CV aantoonbaar minimaal 6 jaar ervaring als procesconsultant met inrichten en verbeteren van processen in de afgelopen 8 jaar.

Werkervaring digitalisering processen

Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring met het digitaliseren van processen in een keten aan applicaties in de afgelopen 9 jaar.
 

Gevraagde documenten

Aanleveren na gunning

 • Geheimhoudingverklaring
 • VOG

 

Job Start

juli 2024

Location(s)

Amsterdam