Logo Mach1

Projectmanager HR IT

New search
See all Jobs

Share
this page

facebook share iconfacebook share iconfacebook share iconfacebook share icon

Description

Projectmanager HR IT

Locatie: Delft
Duur: 6 mnd + 
Uren: 32/40

De Technische Universiteit Delft is een veelzijdige universiteit die onderwijs aanbiedt en onderzoek doet van een internationaal erkend niveau op het gebied van de technische wetenschappen. Onderwijs, onderzoek en ontwerpen zijn sterk gericht op maatschappelijke toepasbaarheid. De TU Delft is de laatste jaren gestaag gestegen in de internationale ranglijsten en behoort nu tot de 20 beste universiteiten in Europa én tot de top 20 technische universiteiten wereldwijd. De TU Delft bestaat uit 8 faculteiten, de Universiteitsdienst, unieke laboratoria, onderzoeksinstituten en -scholen.
Om de strategische doelstellingen te realiseren zet de TU Delft in op het aantrekken en ontwikkelen van wetenschappelijk talent uit de wereldtop en excellente ondersteuning. In dit kader is strategisch Talent managementbeleid, inclusief samenhangende processen en systemen van groot belang.
Onlangs heeft de aanbesteding voor een totaaloplossing van de drie modules ter ondersteuning van de talent managementprocessen plaatsgevonden, te weten:

 1. Performance management
 2. Learning management
 3. Recruitment management

Gekozen is om deze drie modules volgordelijk te implementeren en te starten met de implementatie van de Performance managementmodule. De start is zo spoedig mogelijk na 9 oktober en de oplevering is begin 2024. Hiervoor zijn we op zoek naar een projectmanager die deze implementatie in nauwe samenwerking met onze implementatiepartner en interne projectorganisatie tot een succes maakt.
Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het succesvol opleveren van het project.
Om dit te realiseren maak je een duidelijke en realistische projectplanning en zorg je voor heldere opdrachten voor en resultaatafspraken met de verschillende teams van de TU Delft en de implementatiepartner van de leverancier van de Talentmanagementoplossing.

 • Je leidt zelf het test team en het functionele inrichtingsteam.
 • Je stuurt de leads van het integratieteam en changeteam aan.
 • Je bewaakt zelf en in afstemming met de leads de voortgang van afspraken, deadlines en timing en stuurt bij indien nodig.
 • Je zorgt voor een adequate bemensing van het project met de business manager (de HR Services Manager TU Delft, tevens manager van het Informatiemanagement team).
 • Je weet de projectorganisatie te leiden en de teamleden te motiveren, te sturen en te coachen.
 • Je doet dit met oog en gevoel voor mens, cultuur en dynamiek. Bij vraagstukken die besluitvorming vereisen ten behoeve van de voortgang en voor het managen van de risico’s schakel je tijdig met stakeholders binnen de projectorganisatie.
 • Periodiek rapporteer je over de voortgang aan de stuurgroep (opdrachtgever) en signaleer je
  adequaat bij risico’s of knelpunten.

De projectmanager heeft bij voorkeur het volgende profiel:

 • Minimaal 5 jaar ervaring als projectmanager.
 • Ervaring met het managen van projecten op het snijvlak van HR en IT in een bestuurlijkcomplexe organisatie.
 • Ervaring in het HO/ WO is een pré.
 • Ervaring met implementatie van Talent Management oplossingen is een belangrijke pré
 • Ervaring met het inhoudelijk sturen van projecten.
 • Analytisch en wanneer nodig inhoudelijk.
 • Pragmatisch en resultaatgericht.
 • Communicatief en empathisch.
 • Verbindend.

Job Start

november 2023

Location(s)

Delft

Hour(s)

40 hrs

Skills

Project Management

HR