Logo Mach1

Senior Technisch Applicatiebeheerder

New search
See all Jobs

Share
this page

facebook share iconfacebook share iconfacebook share iconfacebook share icon

Description

Senior Technisch Applicatiebeheerder 

Locatie: Gelderland

 

Verantwoordelijkheden
De taken en verantwoordelijkheden van een senior technisch applicatiebeheerder bestaan met name uit het:

 • Oplossen van 2e lijns verstoringen, incidenten, problemen;
 • Afstemmen met functioneel beheer, database beheer, mede applicatiebeheerders, architectuur, security, procesmanagement, gebruikersgroepen en applicatie-eigenaar (SLA);
 • Zorgen voor de financiële afhandeling en afstemming met externe partijen;
 • Leveren van een bijdrage aan het versiebeheer, configuratiebeheer en licentiebeheer;
 • Begeleiden en uitvoeren van wijzigingen aan bestaande ICT-systemen. Het maken van impactanalyses en bijdragen aan het besluitproces is hier eveneens onderdeel van;
 • Implementeren van nieuwe versies van (bestaande) applicaties op vooraf bepaalde release momenten (buiten kantoortijd);
 • Uitvoeren van technische (applicatie) testen tijdens update weekenden;
 • Inbrengen van vaktechnische kennis bij de uitvoering van projecten;
 • Monitoren van de prestaties van applicaties;
 • Opstellen en onderhouden van werkinstructies en technische en beheerdocumentatie;
 • Opstellen van maandrapportages.


        Eisen

 • U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 

Job Start

augustus 2024

Location(s)

Gelderland