Logo Mach1

Solution Architect

New search
See all Jobs

Share
this page

facebook share iconfacebook share iconfacebook share iconfacebook share icon

Description

Solution Architect 

Opdrachtomschrijving:

Onze opdrachtgever zoekt een Solution Architect die binnen de projecten en over de projecten heen nadere invulling kan geven aan de business-, informatie- en applicatiearchitectuur, en daarmee aan de ontwikkeling van een duurzame informatievoorziening voor onze klanten. De solution architect werkt samen de business architecten van onze klanten en de architecten (enterprise, domeinspecialisten, infrastructuur, informatiebeveiliging) om een oplossing te definiëren en vast te leggen. Voor projecten legt hij/zij deze vast in de projectstartarchitectuur (PSA). 
Daarna begeleidt de architect het project, bewaakt daarbij de architectuur en stelt deze zonodig bij. De solution architect is verantwoordelijk voor de projectstartarchitectuur (PSA) en het ontwerp van de ICT-oplossingen voor opdrachtgevers (dit zijn voornamelijk RVO, NVWA en ILT), binnen de kaders van de enterprise architectuur en conform richtlijnen, vastgelegd in architectuurprincipes en  referentiearchitecturen. De solution architect werkt samen met solution, technische infrastructuur en enterprise architecten aan een heldere opdrachtomschrijving, vastgelegd in een Project Start Architectuur, als nadere invulling van de in ontwikkeling zijnde enterprise architectuur. In de rol van ‘architect op de bouwplaats’ wordt toegezien op een juiste implementatie en in beheer name van de voorziene oplossing.
 
Stimuleert en handhaaft op tactische wijze de naleving van architectuurconcepten en –principes, geeft inhoud en betekenis aan ‘werken onder architectuur’.
Participeren in projecten door:
• Impact bepalen (Intake, architectuurschets, impactanalyse)
• Opstellen van eindvisie Visserijketen
• Vaststellen kaders (PSA)
• Vaststellen en prioriteren werkpakketten voor de projecten.

 

Job Start

juli 2024

Location(s)

Den Haag