Privacy Statement

New search

Privacy Statement

Beschrijving functie

Het assisteren van drie ervaren projectcontrollers bij het samenstellen en analyseren van rapportages uit AFAS en door middel van BI-Tooling, beheren van projectdocumentatie, beheren van projectstructuren in de projectenadministratie. Ondersteuning bij budget en jaarafsluiting. Het betreft een mooie interim rol waarin je veel extra gaat leren over project control en complexe subsidieprojecten.

Plaats in de organisatie

Ressorteert onder het teamlead controlling. Wordt functioneel aangestuurd door de projectcontrollers.

Hoofdbestanddelen van de opdracht

  • Het ondersteunen van de projectcontrollers bij het opstellen van rapportages en het doen van analyses onder andere met behulp van BI-tooling;
  • Het inrichten van projecten binnen Afas en het bewaken en operationeel ondersteunen van de huidige projectinrichting.
  • Het ondersteunen van de projectcontrollers in de budgetcyclus.
  • Controle betrouwbaarheid financiële projectadministratie
  • Controles t.b.v. de maandafsluiting uitvoeren.
  • Het intensief afstemmen en samenwerken met betrokkenen, waaronder collega’s van afdeling Administratie, afdeling HR en jouw collega’s van afdeling Control
  • Het beheren van projectdossiers en projectadministratie aansluiten op nieuwe en gewijzigde stukken.
  • Het toezien op een uniforme, correcte en tijdige gegevensverwerking en proactief signaleren van (mogelijke) knelpunten onder meer op het gebied van facturatie en subsidieverklaringen